AGRO-TOM Producent Maszyn Rolniczych
Facebook YouTube
Producent Maszyny Rolniczej Roku 2017Pobierz katalog

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO

30-08-2018

Pogorzela, dnia 28 sierpnia 2018 r.

Tomasz Kaniewski

AGRO – TOM Tomasz Kaniewski

ul. Błonie 46, 63-860 Pogorzela

dot. zapytania ofertowego z dnia 13 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO

  1. W celu udzielenia zamówienia na dostawę, montaż oraz uruchomienie stanowiska zrobotyzowanego do spawania, w ramach realizacji projektu pod nazwą:

Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny

realizowanego w ramach programu pod nazwą:

BIOSTRATEG

(Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer umowy: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

  1. W dniu 13 sierpnia 2018 r. zaproszono do udziału wykonawców w przedmiotowym postępowaniu poprzez rozesłanie/wywieszenie na stronie internetowej www.agro-tom.eu oraz w siedzibie firmy, formularza zapytania ofertowego.

  1. W terminie od daty publikacji zapytania do dnia 22 sierpnia 2018 r., złożono następujące oferty:

a. FAMEKS Jerzy Franek  Ul. Fabryczna 6A, 43-440, Goleszów.

b Bartłomiej SiudaKolista 105H, 43-300 Bielsko-Biała

c.Ake Robotics Sp. z o.o. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Wybrano ofertę złożoną przez: Ake Robotics Sp. z o.o. ,  Żeliwna 38, 40-599 Katowice

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena netto. Oferta złożona przez Ake Robotics Sp. z o.o. – Żeliwna 38, 40-599 Katowice była ofertą z najniższą cenną netto za wykonanie zamówienia, a jednocześnie oferta ta spełniała wszystkie warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

  1. Informuję również, że wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz jw. otrzymała w kryterium najniższa cena, 100 punktów.

Tomasz Kaniewski

PROTOKÓŁ